Opłata produktowa

Co to jest opłata produktowa?
Opłata produktowa, jest opłatą ekologiczna, która ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, jest ważnym elementem sytemu gospodarowania odpadami dlatego ma ona motywować podmioty do zapewnienia recyklingu i odzysku odpadów po opakowaniach.

http://www.cprecycling.eu/organizacja-odzysku-opakowan/kampanie-edukacyjne
Opłata produktowa dotyczy przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek krajowy produkty pakowane w opakowania, które należy poddać recyklingowi lub częściowemu odzysku. Dotyczy to opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, aluminium, metali, szkła, tektury, papieru oraz drewna. Opłata ta obowiązuje też przedsiębiorców wprowadzających na rynek oleje oraz opony. Jako przedsiębiorców, ustawa określa zarówno importerów jak i producentów produktów ale także podmioty zlecające wytworzenie danego produktu lub produktu w opakowaniu oznaczające je swoim logiem. Są to m.in. sieci handlowe, które podczas przekazywania swoich produktów klientom używają opakowań zbiorczych przykładowo torebek foliowych.
Ustawa opłaty produktowej, nakłada obowiązek na przedsiębiorcę prowadzenia ewidencji masy, rodzaju opakowań oraz produktów wprowadzanych przez niego na rynek, na podstawie rocznej ewidencji niewykonanego recyklingu i odzysku określana jest opłata produktowa nałożona na przedsiębiorcę.
Podmioty, które obowiązuje ustawa produktowa mają obowiązek zapewnić odzysk oraz recykling odpadów po użytkowych, te zobowiązanie można zrealizować samodzielnie (poprzez przekazanie odpadów firmie zajmującej się recyklingiem) jednak w tym przypadku trzeba pamiętać o dostarczeniu do marszałka województwa rocznego sprawozdania o recyklingu i odzysku produktów. Odzysk i recykling można również zlecić organizacjom, które przejmują obowiązek od przedsiębiorstw wprowadzających produkty na rynek w wyżej wymienionych opakowaniach. W nie których przypadkach nie jest pobierana opłata produktowa dzieje się tak wtedy gdy łączna kwota roczna nie przekracza sumy 50 zł, a także wtedy gdy poziom odzysku i recyklingu jest większy niż wymagany przez ustawę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *