Pielęgnacja drzew

Drzewa stanowią bardzo ważny element tworzenia różnego rodzaju przestrzeni zielonych, tj. ogrodów, parków oraz kształtowania krajobrazu. Ponadto są źródłem tlenu. Czy nie warto więc zadbać o ich pielęgnację i ochronę?

Ochrona drzew obejmuje zasadniczo diagnozę oraz ocenę efektywności poszczególnych zabiegów. Kolejny etap to zapobieganie, który odpowiada za prawidłowy dobór roślin, ich zabezpieczanie oraz kształtowanie warunków wzrostu. Jako końcowy etap wyróżnia się leczenie rozumiane jako zwalczanie chorób, a także różnego rodzaju szkodników.

Przyjmuje się, iż drzewa mogą być chronione w sposób czynny oraz bierny. Sposób bierny to ograniczanie dostępu do danych roślin, przez co utrudnia się możliwość ich uszkodzenia. Sposób czynny natomiast rozumiany jest jako aktywna pielęgnacja drzew sadowniczych oraz leśnych. Przykładem może być ochrona przed mrozami czy leczenie ran (uszkodzeń), które powstały poprzez nieodpowiednie działania ludzi lub zostały spowodowane przez zwierzęta.

Brak wystarczającej wiedzy dotyczącej prawidłowej pielęgnacji oraz ochrony drzewostanów doprowadza do ich obumierania. Uszkodzenia korzeni wykonane w trakcie prac budowlanych oraz nieprawidłowe przycinanie korony drzew to najczęstsze przypadki, które doprowadzają do obumarcia rośliny.

Wśród podstawowych zasad pielęgnacji drzew wyróżnia się:
1. Przycinanie koron drzew przy uwzględnieniu ich gatunku;
2. Nawadnianie i nawożenie;
3. Stworzenie roślinom optymalnych warunków egzystencjonalnych;
4. Przeprowadzanie zabiegów profilaktycznych;
5. Odpowiednie kształtowanie otoczenia drzew.

Dbanie o rośliny to zadanie wymagające dużej wiedzy i cierpliwości. Pielęgnacja drzew Kraków to przykład regionalnego współdziałania jednostek samorządowych i przedsiębiorstw, które zajmują się ochroną drzew i krzewów. Czynności pielęgnacyjne są wykonywane, by zapewnić optymalne warunki wzrostu oraz rozwoju roślin. Tym samym możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i ich rzeczy użytkowych. Dodatkowo ogranicza się w ten sposób rozwój patogenów i szkodników, a także poprawia stan zdrowotny drzew.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *